Kei Whea Te Aute

 

Ngaa Kai Kei Roto

Ko Te Heamana

6

Te Waahanga Timatanga Koorero Kupu Whakataki

8

Te Waahanga Ko Te Puutake Te Whaainga o Te Rauemi

10

Te Waahanga Karakia

Te Waahanga Karakia Introduction

14

Karakia Timantanga

16

Karakia Whakamutunga

17

Te Waahanga Puurere Koopae

Te Waahanga Puurere Koopae introduction

20

 Te Waahanga Puurere Koopae kei whea te aute

22

Te Waahanga Koopae Puuoro

Te Waahanga Koopae Puuoro introduction

26

Te Waaahanga Koopae Puuoro-Kei Whea Te Aute

28

Te Waahanga o Onamata

Te Waahanga o Onamata Te Whaahanga Koorero-Introduction

32

Te Waahanga o Onamata Te Whaahanga Koorero-Kei Whea Te Aute

34

Te Waahanga o Onamata Te Whaahanga Koorero-Piki ake ra

37

Te Waahanga o Onamata Te Whaahanga Koorero – Whakawhiti au

40

Te Waahanga o Onamata Te Whaahanga Koorero-Ka maanu au

43

Te Waahanga o Onamata Te Whaahanga Koorero-Arumia e

46

Te Waahanga o Onamata Te Whaahanga Koorero-Kua tae au

47

Te Waahanga o Onamata Te Whaahanga Koorero-Teenaa peepehatia

49

Te Waahanga Peepeha

Te Waahanga Peepeha introduction

52

Te Waahanga Peepeha Verse 1

54

Te Waahanga Peepeha Verse 2

57

Te Waahanga Peepeha Verse 3

60

Te Waahanga Peepeha Verse 4

63

Te Waahanga Peepeha Verse 5

66

Te Waahanga Peepeha Verse 6

69

Te Waahanga Peepeha Verse 7

73

Te Waahanga Mahere Paetukutuku (GIS)

Te Waahanga Mahere Paetukutuku gis introduction

77

Ngaati Whananga Google User Guide

Navagate – Ngaati Whanaunga Google Map

79

Te Waahanga Waananga Hikoi

Te Waahanga Waanganga Hikoi-Introduction

84

Te Waahanga Waanganga Hikoi Wananga

86

Te Waahanga Te Hononga ki te Marautanga o Aotearoa

Te Waahanga te hononga ki te marautanga o aotearoa-Introduction

95

Te Waahanga te hononga ki te marautanga o aotearoa-Assessment Criteria

96

Te Waahanga te hononga ki te marautanga o aotearoa-Format

97

Te Waahanga te hononga ki te marautanga o aotearoa-Curriculum Areas

97

Te Waahanga te hononga ki te marautanga o aotearoa-Achievement Objectives

98

Te Reo Maaori

Te Reo Maaori level 1

110

Te Reo Maaori level 2

112

Te Reo Maaori level 3

114

Te Reo Maaori level 4

116

Te Reo Maaori level 5

118

Te Reo Maaori level 6

120

Te Reo Maaori level 7

122

Te Reo Maaori level 8

124

Koowae Ako Matawhaanui 1

Koowae Ako Matawhaanui 1 Level 1

128

Koowae Ako Matawhaanui 1 Level 2

130

Koowae Ako Matawhaanui 1 Level 3

132

Koowae Ako Matawhaanui 1 Level 4

134

Koowae Ako Matawhaanui 1 Level 5

136

Koowae Ako Matawhaanui 2

Koowae Ako Matawhaanui 2 Level 1

140

Koowae Ako Matawhaanui 2 Level 2

142

Koowae Ako Matawhaanui 2 Level 3

144

Koowae Ako Matawhaanui 2 Level 4

146

Koowae Ako Matawhaanui 2 Level 5

148

Koowae Ako Matawhaanui 3

Koowae Ako Matawhaanui 3 Level 1

152

Koowae Ako Matawhaanui 3 Level 2

154

Koowae Ako Matawhaanui 3 Level 3

156

Koowae Ako Matawhaanui 3 Level 4

158

Koowae Ako Matawhaanui 3 Level 5

160

Ngaa Taatai Koorero – NCEA

History – Kei Whea Te Aute? – level 6

164

History – Kei Whea Te Aute? – level 7

165

History – Kei Whea Te Aute? – level 8

166

He Mihi

169