Te Arotake Maataitai He Rauemi maa te Kaiako Ngaa Kura Tuatahi Tiketike – Kura Takawaenga

Contents

Page 4    Kupu Whakataki

Page 6    Te Whakamahere i te Akomanga

Page 20   He moohiohio i mua i te haere

Page 21   Ngaa Kiriata Whakaaturanga Powerpoint:   Te Arotake Maataitai – He Tiimatanga

Page 24   Rau Meka: Eetehi Aahuatanga ka Whai Paanga ki te Tohanga me te Raneatanga i ngaa Taupori Maataitai i Tua mai o Tai Takoto

Page 26   I mua i te haere: Takatuu moo te Tirohanga

Page 27   Kiriata Whakaaturanga Powerpoint  Te Arotake Maataitai – He Tiimatanga

Page 36   He Raakau Ine Whakaharatau moo ngaa Tuangi me ngaa Pipi

Page 37   He V-Board Whakaharatau moo ngaa Tuangi

Page 38   He Rau Meka Pipi

Page 44   Haerenga Takiwaa Tirohanga

Page 45   He Moohiohio Tirohanga Ahuwhaanui maa Te Kaiako

Page 46   Ngaa Ritenga Mahi moo Te Tirohanga Maataitai HGF

Page 48   He Tauira: He Reta Whakaae ki ngaa Maatua

Page 49   He Whakaaetanga kia whakamahia Ngaa Whakaahua/Mahi/Ataata

Page 50   He Tauira: He Mahere Whakahaere Moorearea Tirohanga Maataitai

Page 52   He Tauira: Ko te Puka Raraunga Takiwaa Tirohanga Maataitai o Tiikapa Moana

Page 54   Puukete Kura Tirohanga Maataitai

Page 56   I muri i te haere: Te Taatari, me te Whakamaaori i ngaa Kitenga

Page 57   Te Wewete Raraunga- He Tiimatanga

Page 59   He aha ngaa momo maataitai kei te takutai one e noho ana?

Page 62   He peewhea te rahi o ngaa tuangi/pipi?

Page 68   Kia whakarite taatou i te takutai katoa

Page 71   Mahia te Mahi: Ngaa Ngohe hei Whai i Muri, He Huatau noa iho

Page 74   Rau Meka: Ngaa Koowhiringa Whakahaere moo ngaa Puunaha Hauropi Maataitai

Page 76   Kuputaka moo ngaa Kupu Matua

Page 77   Ngaa Tohutoro me te Raarangi Rauemi